Unia Europejska

Tabou sp. z o.o. sp. k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Ekspansja na rynki zagraniczne Wielkiej Brytanii oraz Niemiec przedsiębiorstwa Tabou Sp. z o.o. Sp. k. produkującego mocno wyspecjalizowane rowery pod własną marką TABOU.

Opis projektu:
Firma Tabou spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa planując ekspansję na rynki zagraniczne zleciła firmie zewnętrznej weryfikację wybranych krajów pod kątem sprzedaży produktów w postaci wyspecjalizowanych rowerów pod własną marką TABOU. Spośród pięciu potencjalnych lokalizacji firma doradcza zarekomendowała ostatecznie dwie w postaci Wielkiej Brytanii oraz Niemiec. Ich wybór został poprzedzony wnikliwą analizą opartą na informacjach dostępnych w oficjalnych źródłach
Internetowych oraz informacje, które zgromadziła zewnętrzna firma doradcza, co zostało szczegółowo opisane w Modelu Biznesowym.
Czas trwania projektu: 02.11.2020 - 30.09.2021 r.

Głównym produktem eksportowym jest wyspecjalizowany rower pod własną marką TABOU.
W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki:
1. Zakup usługi doradczej, w tym przeważającej mierze zawierającej usługi marketingowe, która pomoże wypromować markę na wybranych

rynkach. Na usługę będą składać się dwie grupy usług:

a) doradcze związane z przygotowaniem ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizą rynkową oraz opracowaniem nowego modelu

biznesowego,
b) marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na

nowych rynkach docelowych.
2. Misja gospodarcza w formie wyjazdu na zagraniczne targi rowerowe Eurobike Special Friedrichshafen 24.11.2020 - 26.11.2020
3. Zakup usługi marketingowej polegającej na wytworzeniu materiałów marketingowych i reklamowych potrzebnych. podczas internacjonalizacji

produktu oraz do wykorzystania podczas targów
4. Zakup usługi polegającej na utworzeniu strony www w językach urzędowych docelowych rynków zagranicznych wraz z niezbędnym tłumaczeniem treści.

Cele projektu:
Celem projektu jest internacjonalizacja działalności na nowych rynkach zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec.

Planowane efekty:
a) pozyskanie nowych rynków zagranicznych w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec,
b) zwiększenie przychodów poprzez udział przychodów z rynku zagranicznego w całości przychodów ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 20% do końca 2022 roku,
c) rozwinięcie działalności, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym,
d) uzyskanie wzrostu dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje
e) nawiązanie nowych kontaktów międzynarodowych, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.

Tytuł projektu:
Usługi doradcze szansą na dalszy rozwój Tabou Sp. z o.o. Sp.k.

Cel i planowany efekt projektu:
Projekt ma na celu dalszy rozwój Spółki Tabou i budowanie przewagi konkurencyjnej na rynkach w tym zagranicznych. W ramach przedmiotowego projektu TABOU sp. z o.o. sp.k. zamierza nabyć od specjalistycznego podmiotu zewnętrznego usługę doradczą mającą na celu poprawę konkurencyjności przedsiębiorstwa. Zakres usługi doradczej został przez firmę przygotowany tak, aby jak najbardziej zwiększyć prawdopodobieństwo osiągnięcia założonych celów. Wnioskodawca dzięki zakupionej usłudze, będzie w stanie podjąć działania, które skutecznie zwiększą jego konkurencyjność i pozwolą na realne zaspokojenie jego potrzeb.
Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie wskaźników produktu przewidzianych w ramach Osi Priorytetowej I i Poddziałania1.3.5, tj:
1. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie
2. Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje
3. Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie doradztwa specjalistycznego
4. Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje).
5. Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M (CI 8) [EPC].

Głównym produktem eksportowym jest wyspecjalizowany rower pod własną marką TABOU.
W celu świadomego i rozważnego wejścia na wybrane rynku europejskie Wnioskodawca podejmie następujące kroki:
1. Zakup usługi doradczej, w tym przeważającej mierze zawierającej usługi marketingowe, która pomoże wypromować markę na wybranych

rynkach. Na usługę będą składać się dwie grupy usług:

a) doradcze związane z przygotowaniem ekspansji na rynki oraz strategią wejścia i ich analizą rynkową oraz opracowaniem nowego modelu

biznesowego,
b) marketingowe związane z przygotowaniem na nowe rynki oraz promowaniem produktów na

nowych rynkach docelowych.
2. Misja gospodarcza w formie wyjazdu na zagraniczne targi rowerowe Eurobike Special Friedrichshafen 24.11.2020 - 26.11.2020
3. Zakup usługi marketingowej polegającej na wytworzeniu materiałów marketingowych i reklamowych potrzebnych. podczas internacjonalizacji

produktu oraz do wykorzystania podczas targów
4. Zakup usługi polegającej na utworzeniu strony www w językach urzędowych docelowych rynków zagranicznych wraz z niezbędnym tłumaczeniem treści.

Termin realizacji: 02.12.2019 – 31.10.2020

Zobacz adres
dealera

Strona przechowuje oraz uzyskuje dostęp do plików cookies w urządzeniu użytkownika. Zgoda lub brak zgody na wykorzystywanie plików cookies odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce Prywatności.