Dotacje

Tytuł projektu:

Ekspansja na rynki zagraniczne Hiszpanii oraz Holandii przedsiębiorstwa Tabou Polska Sp. z o.o. produkującego mocno wyspecjalizowane rowery pod własną marką TABOU.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Hiszpanii i Holandii;
b) zwiększy przychody poprzez wzrost udziału przychodów z eksportu w całości osiąganych przychodów ze sprzedaży produkowanych rowerów w wysokości co najmniej 30% do końca 2023 roku;
c) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa;
d) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki;
e) rozwinie działalność, dzięki pozyskaniu bezcennego doświadczenia nabytemu poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym.
 
Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.
 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 336 528,00 PLN (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem złotych 00/100)
 
Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 155 952,00 PLN (słownie: sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt dwa złote 00/100)
 
Termin realizacji:

2021-11-01 – 2023-03-31

Tytuł projektu:

Ekspansja na rynki zagraniczne Wielkiej Brytanii oraz Niemiec przedsiębiorstwa Tabou Sp. z o.o. Sp.k. produkującego mocno wyspecjalizowane rowery pod własną marką TABOU.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowe rynki zagraniczne w postaci Wielkiej Brytanii i Niemiec,
b) zwiększy przychody poprzez udział przychodów z rynku zagranicznego w całości przychodów ze sprzedaży usług w wysokości co najmniej 20% do końca 2022 roku,
c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniu nabytym poprzez współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym,
d) uzyska wzrost dochodów, który z kolei pozwoli na nowe inwestycje
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.
Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 2;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 4.
 

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 380 050,00 PLN (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych 00/100)
 
Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 224 450,75 PLN (słownie: dwieście dwadzieścia cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 75/100)
 
Termin realizacji:

2020-11-02 – 2022-07-31

Załączniki:

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Tytuł projektu:

Ekspansja na rynek zagraniczny Węgier przedsiębiorstwa Tabou Sp. z o.o., produkującego mocno wyspecjalizowane rowery pod własną marką TABOU.

Cel i planowany efekt projektu:

Firma oczekuje, że w wyniku realizacji internacjonalizacji:
a) pozyska nowy rynek zagraniczny – węgierski,
b) zwiększy przychody poprzez udział przychodów z eksportu w całości przychodów ze sprzedaży produktów o 10% do końca 2024 roku,
c) rozwinie działalność, dzięki doświadczeniom nabytym poprzez kolejną współpracę gospodarczą o charakterze międzynarodowym,
d) uzyska wzrost dochodów, który umożliwi nowe inwestycje,
e) nawiąże nowe kontakty międzynarodowe, co pozwoli na dalszą ekspansję zagraniczną na nowe rynki.
Mierzalne efekty realizacji projektu:
– Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych internacjonalizacji – 1;
– Liczba nowych rynków (krajów), na których wnioskodawca osiągnął gotowość do rozpoczęcia sprzedaży produktów – 1;
– Liczba zorganizowanych kanałów dystrybucji, które będą realizowane na rynkach docelowych – 3.

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu wynosi – 315 913,20 PLN (słownie: trzysta piętnaście tysięcy dziewięćset trzynaście złotych 20/100)

Wkład Funduszy Europejskich:

Dofinansowanie projektu stanowiące pomoc de minimis – 91 178,20 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych 20/100)

Termin realizacji:

2022-12-01 – 2023-10-31