Zwroty

Odstąpienie od umowy

Jeśli dokonałeś zakupu w naszym sklepie internetowym, zgodnie z obowiązującymi przepisami masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, w ciągu 14 dni od daty otrzymania towaru. Z prawa odstąpienia od umowy może skorzystać każdy konsument, wysyłając do nas stosowne oświadczenie.

W rozumieniu art. 22[1] Kodeksu cywilnego za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w przypadkach wymienionych w art. 38 pkt 1 – 13 ustawy o prawach konsumenta, tj. w szczególności w przypadku umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
  • w której przedmiotem są świadczenia o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się:

  • dla umowy, w której wydajemy rzecz, będąc zobowiązanymi do przeniesienia jej własności – od objęcia w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik,
  • dla treści cyfrowych – od dnia zawarcia umowy.

Jak złożyć oświadczenie

Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: sklep@tabou.pl

Możesz skorzystać z zamieszczonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, który znajduje się tutaj

Zwracany towar nie może nosić śladów używania, oznacza to, że po otrzymaniu przesyłki, produkt może zostać przez Ciebie odpakowany i sprawdzona jego przydatność na takiej zasadzie, jakbyś dokonywał zakupu w sklepie stacjonarnym.

Zwrot towaru

Zwracany towar należy odesłać lub przekazać na adres: Tabou Magazyn, Trakt Brzeski 136, 05-070 Sulejówek, maksymalnie w ciągu 14 dni od dnia poinformowania nas o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar powinien być właściwie zabezpieczony, celem uniknięcia uszkodzenia w transporcie. Termin jest zachowany, jeśli odeślesz towar przed upływem 14 dni. W związku z odstąpieniem od umowy, koszty odesłania towaru ponosi kupujący.

Zwrot środków

Po otrzymaniu przesyłki sprawdzimy czy towar jest pełnowartościowy i nie nosi śladów używania.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Ci wszystkie otrzymane od Ciebie płatności (w tym koszty dostawy) w ciągu 14 dni od daty poinformowania nas o Twojej decyzji dotyczącej odstąpienia od umowy. Dokonane płatności zwrócimy na podany
w oświadczeniu odstąpienia od umowy rachunek bankowy. W każdym przypadku nie ponosisz żadnych opłat z tytułu otrzymania środków. Zastrzegamy sobie prawo do wstrzymania zwrotu płatności do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia dowodu odesłania – w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.