Dożywotnia gwarancja na ramę

Uzyskaj dożywotnią gwarancję na ramę swojego nowego roweru. Masz na to tylko jeden miesiąc od zakupu.

  Dozwolone typy plików: (.jpg, .png, .pdf)

  Pole wymagane*

  Zasady gwarancji

  Gwarancja udzielana jest wyłącznie na wady materiałowe i konstrukcyjne powstałe podczas procesu produkcji , a ujawnione w trakcie użytkowania roweru.
  Okres gwarancji roweru wynosi 36 miesięcy i liczony jest od daty zakupu, potwierdzonej w karcie gwarancyjnej przez Sprzedawcę.
  Gwarancja obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
  Gwarant udziela dożywotniej gwarancji na ramy - z wyłączeniem ram rowerów DLA DZIECI, BMX, DIRT - pod warunkiem dokonania rejestracji roweru na stronie www.tabou.pl w okresie 1 miesiąca od daty zakupu roweru. Gwarancja przysługuje wyłącznie pierwszemu właścicielowi roweru.
  Sprzedawca zobowiązany jest wydać Kupującemu rower złożony, wyregulowany i przygotowany do natychmiastowego używania. W przypadku sprzedaży internetowej Kupujący winien zlecić wykonanie przeglądu zerowego w wyspecjalizowanym serwisie rowerowym w terminie 10 dni od daty nabycia roweru, jeszcze przed rozpoczęciem eksploatacji roweru. Wykonanie przeglądu zerowego roweru Sprzedawca/wyspecjalizowany serwis rowerowy potwierdza właściwym wpisem w karcie gwarancyjnej. Brak wykonania przeglądu zerowego lub brak potwierdzenia jego wykonania powoduje utratę uprawnień z tytułu gwarancji.
  Dla zachowania uprawnień gwarancyjnych konieczne jest wykonywanie odpłatnych przeglądów okresowych w wyspecjalizowanym serwisie rowerowym. Użytkownik roweru zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu okresowego po przejechaniu 100-200 km lub 10-15 godz. jazdy. Kolejne przeglądy okresowe powinny być wykonywane cyklicznie, nie rzadziej niż raz w roku.