Dożywotnia gwarancja na ramę

Uzyskaj dożywotnią gwarancję na ramę swojego nowego roweru. Masz na to tylko jeden miesiąc od zakupu.

  Dozwolone typy plików: (.jpg, .png, .pdf)

  Pole wymagane*

  Zasady gwarancji

  Gwarant udziela nabywcy 36-miesięcznej gwarancji na zakupiony rower licząc od daty zakupu. Dodatkowo dożywotniej gwarancji na ramę (poza rowerami KIDS, BMX, DIRT) po dokonaniu rejestracji na stronie www.tabou.pl w okresie 1 miesiąca od daty zakupu roweru - dotyczy pierwszego właściciela. Gwarancja obowiązuje na terenie RP.
  Ochronie gwarancyjnej nie podlegają: regulacje roweru, dokręcenia połączeń śrubowych (centrowanie kół, likwidacja luzów w połączeniach śrubowych, piastach i pedałach), wymiana elementów ulegających naturalnemu zużyciu w trakcie ich użytkowania, takie jak: opony, dętki, siodła, żarówki, okładziny hamulcowe, łańcuch, linki, wielotryby, tarcze zębate, wahacze, amortyzatory itp.
  Gwarancja nie pokrywa usterek, które są wynikiem wypadku czy nieprawidłowego użytkowania roweru, niezgodnego z jego przeznaczeniem.
  Niniejsza gwarancja traci swą ważność w przypadku, gdy rower był naprawiany przez osoby nieuprawnione, inne niż autoryzowany serwisant, zamontowano w nim inne niż oryginalne części, wprowadzono zmiany konstrukcyjne lub materiałowe.
  Użytkownik powinien dokonać czynności obsługowych, regulacyjnych i konserwujących zgodnie z instrukcją obsługi lub zlecić ich wykonanie autoryzowanemu serwisowi - w przeciwnym razie gwarancja traci ważność.
  Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatnego przeglądu w autoryzowanym serwisie Tabou, po przejechaniu 100 km bądź w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu. W przypadku nie dokonania przeglądu gwarancja traci ważność. Jeżeli rower zostanie objęty czasową gwarancją nie oznacza to, że przetrwa ten okres w dobrym stanie. Gwarancja nie jest zapewnieniem, że rower się nie zepsuje, albo będzie wiecznie sprawny. Oznacza jedynie, że jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych oraz podlega gwarancji na określonych warunkach do czasu jej trwania.okrywa usterek, które są wynikiem wypadku czy nieprawidłowego użytkowania roweru, niezgodnego z jego przeznaczeniem.