chodnik-przeznaczony-do-jazdy-rowerem
| Autor: Redakcja Tabou

Kiedy rowerzysta może jechać po chodniku?

Jazda rowerem w niedozwolonym miejscu może skończyć się mandatem. Czy rowerzysta może poruszać się ulicą lub chodnikiem jeśli nie ma wyznaczonej ścieżki rowerowej? Jak bezpiecznie jeździć na rowerze w mieście i poza nim?

Rowerzystów przybywa — chętnie jeździmy rekreacyjnie i wykorzystujemy jednoślad jako niezawodny środek transportu w mieście. Przepisy ruchu drogowego obowiązują wszystkich: kierowców, rowerzystów i pieszych. Przestrzeganie ich i zachowanie należytej ostrożności zapewni Ci bezpieczeństwo i uchroni przed mandatem. Aktualne przepisy dla rowerzystów jasno określają zasady poruszania się na rowerze po drogach publicznych.

Czy można jechać rowerem po chodniku?

Chodnik to miejsce, po którym mają poruszać się głównie piesi. Dla rowerzystów buduje się ścieżki rowerowe. Najczęściej pomiędzy chodnikiem a jezdnią. Jeśli mamy chodnik i wyznaczoną trasę rowerową, nie ma dylematu jak się poruszać. Problem zaczyna się tam, gdzie nie ma ścieżki dla rowerów.

Jazda rowerem po chodniku jest dozwolona, ale tylko w kilku wypadkach. Art. 33 ust. 5 Prawa o ruchu drogowym dokładnie je określa:

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

1) opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;

2) szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;

3) warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła).

Punkt trzeci zawiera zastrzeżenie, że jazda rowerem po chodniku podczas złych warunków pogodowych wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Jak jeździć rowerem po chodniku?

Jeśli znalazłeś się na chodniku w jednej z trzech przewidzianych przez ustawodawcę sytuacji, musisz stosować się do określonych zasad. Pamiętaj, że na chodniku to pieszy ma pierwszeństwo. Prędkość jazdy też jest mocno ograniczona — przepisy nie określają jej dokładnie, ale zaznaczono, że rowerzysta ma jechać po chodniku powoli. Zbyt szybka jazda może skończyć się potrąceniem pieszego i w tej sytuacji zawsze winny będzie rowerzysta.

To na rowerzyście spoczywa obowiązek dbania o bezpieczny przejazd. Pieszy nie musi obracać się, aby sprawdzić, czy z tyłu nie nadjeżdża jednoślad. W praktyce polecamy zachowanie ostrożności w każdej sytuacji. Aby uniknąć potrącenia pieszego podczas wyprzedzania czy omijania, musisz zachować bezpieczną odległość.

Niedopuszczalne jest ponaglenie pieszego dzwonkiem czy wymuszanie usunięcia się z chodnika w inny sposób. W większości przypadków uprzejme „przepraszam” wystarczy, aby piesi zrobili miejsce dla jednośladu.

Jeśli jedziesz z dzieckiem, wówczas oboje trzymajcie się prawej krawędzi. Kiedy będziecie jechać gęsiego, po prawej stronie na chodniku będzie bezpieczniej. Zostanie na nim miejsce również dla pieszych.

Czy można jechać rowerem z dzieckiem po chodniku?

Dzieci do 10. roku życia nie mogą poruszać się na rowerze po jezdni lub ścieżce rowerowej. Dziecko takie jest traktowane na rowerze jak pieszy i ma obowiązek jeździć po chodniku. Oznacza to, że osoba sprawująca opiekę nad małym rowerzystą również.

W przypadku, gdy przy drodze, którą jedziecie z dzieckiem na rowerach nie ma chodnika, trzeba jechać ulicą. Ustawodawca w tej sytuacji dopuszcza jazdę lewą stroną jezdni – zgodnie z ruchem pieszym. 

Przepis odnosi się tylko do sytuacji, w której dziecko jedzie na własnym rowerze. Nie dotyczy to rodziców przewożących dziecko w foteliku lub przyczepce rowerowej. Ci muszą poruszać się po wyznaczonej trasie dla rowerzystów lub jeśli takowej nie ma – ulicą jak najbliżej pobocza.

Jaka kara za jazdę po chodniku rowerem?

Jazda rowerem po chodniku, gdy do dyspozycji jest droga dla rowerów lub można jechać ulicą to podstawa do wypisaniu mandatu w wysokości 50 zł. Wyższy mandat można dostać za stwarzanie zagrożenia w ruchu. Jak to rozumieć? Otóż w momencie, gdy zamiast przeprowadzić rower przez przejście dla pieszych przejedziesz na drugą stronę ulicy, zapłacisz mandat w wysokości 100 zł. Chyba, że poruszasz się wyznaczonym obok przejścia dla pieszych pasem dla rowerzystów – wówczas możesz przejechać. 

Mandat to nie najgorsze co może Ci się przytrafić, gdy nie dostosujesz się do zasad i przepisów ruchu drogowego. Wypadek z udziałem rowerzysty i pieszego zawsze kończy się bolesnymi urazami. Kary za stwarzanie zagrożenia ustanowiono właśnie po to, aby nie dochodziło do niebezpiecznych zdarzeń na chodnikach i przejściach dla pieszych.

Pamiętaj, że na chodnikach i ścieżkach rowerowych spotkasz nie tylko pieszych, ale również rolkarzy, deskorolkarzy i małe dzieci na swoich pojazdach. Do tego jeszcze hulajnogi elektryczne, na których można rozwinąć naprawdę duże prędkości. W takich warunkach warto zachować zasadę ograniczonego zaufania – czasem lepiej będzie, gdy zatrzymasz się i poczekasz. Przestrzeganie zasad bezpiecznego poruszania się uchroni Cię przed przykrymi konsekwencjami.