dzieci-jadace-do-szkoly-na-rowerze
| Autor: Redakcja Tabou

Karta rowerowa – wszystko, co musisz wiedzieć przed egzaminem!

Karta rowerowa, nie każdy musi ją mieć, jednak za jej brak grozi 200 zł mandatu! Czy rzeczywiście trzeba zdać egzamin, by poruszać się rowerem po drogach publicznych? Sprawdź, jakie przepisy obowiązują w 2022 roku.

Kiedy dziecko musi mieć kartę rowerową?

Karta rowerowa to dokument, który potwierdza uprawnienia do samodzielnego poruszania się rowerem po drogach publicznych. I choć znajdą się zwolennicy nałożenia obowiązku jej posiadania na wszystkich rowerzystów, karta rowerowa jest wymagana wyłącznie od dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 lat.

Dzieci młodsze nie mogą poruszać się rowerem po drogach publicznych – ani samodzielnie, ani z opiekunem. Traktowane są jak piesi i to właśnie w miejscach przeznaczonych dla pieszych mogą się poruszać. Dziecko poniżej 10 lat będące pod opieką osoby dorosłej może jechać rowerem wyłącznie po chodniku lub ścieżce rowerowej.

Ważne! Zgodnie z aktualnymi przepisami, karta rowerowa uprawnia także od poruszania się na niezwykle popularnych w ostatnich latach hulajnogach elektrycznych (osiągających maksymalną prędkość do 20 km/h).

Karty rowerowej nie musi mieć osoba nastoletnia, która zdała egzamin na prawo jazdy kategorii AM (od 14 lat), a także A1, B1 oraz T (od 16 lat). Uprawnienia do poruszania się rowerem po drodze publicznej zostają z automatu ujęte w takim dokumencie. Z kolei osoba dorosła – po ukończeniu 18. roku życia – uprawnienia takie zyskuje automatycznie wraz z uzyskaniem dowodu osobistego. Nie musi zdawać żadnych egzaminów.

Wyrobienie karty rowerowej to dla dzieci i nastolatków dobry wstęp do poznania zasad ruchu drogowego, nauczenia się kultury jazdy i bezpiecznego zachowania na drodze. Takie osoby zwykle stają się jednocześnie bardziej świadomymi pieszymi, a w późniejszym czasie – lepszymi kierowcami. Rodzice chętnie wysyłają swoje dzieci na takie kursy przed zakupem pierwszego roweru, którym uczeń będzie poruszał się po drodze. Warto wtedy wybrać sprzęt wysokiej jakości z oferty Tabou – taki rower dla dziecka i nastolatka w połączeniu z wiedzą uzyskaną na kursie zapewni mu bezpieczeństwo podczas codziennej jazdy.

Ile kosztuje karta rowerowa 2022?

Kursy realizowane w szkołach podstawowych oraz przeprowadzane egzaminy nie wiążą się z pobieraniem żadnych opłat. Zwykle korzysta z nich cała klasa, co znacznie usprawnia też kwestie organizacyjne. Bezpłatnie wydawany jest również sam dokument. Co istotne, takie same zasady dotyczą kursów i egzaminów przeprowadzanych w ośrodkach szkoleń dla starszej młodzieży.

Kto wydaje kartę rowerową dla dziecka?

Uprawnienia do wydawania kart rowerowych posiadają trzy rodzaje podmiotów:

 • Dyrektorzy szkół (w przypadku uczniów szkoły podstawowej, którzy uzyskali zgodę rodziców lub opiekunów)
 • Dyrektorzy wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (dot. nastolatków, którzy już ukończyli szkołę podstawową);
 • Przedsiębiorcy prowadzący ośrodki szkolenia kierowców, po spełnieniu dodatkowych warunków (dot. młodzieży po szkole podstawowej).

Egzamin na kartę rowerową poprzedzony jest 8-godzinnym kursem szkoleniowym. Z tego czasu 6 godzin zajmuje nauka teoretyczna, a 2 – zajęcia praktyczne. W szkołach podstawowych prowadzą je nauczyciele posiadający specjalistyczne przeszkolenie z zakresu ruchu drogowego.

Sam kurs może odbywać się zarówno w szkole, jaki i w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego lub ośrodku szkolenia kierowców. W tym drugim wypadku konieczne jest zawarcie porozumienia pomiędzy dyrektorem szkoły a ośrodkiem w sprawie uczestnictwa uczniów w bezpłatnym szkoleniu.

Starsza młodzież odbywa taki kurs w wybranym ośrodku.

Jak wyrobić kartę rowerową 2022?

Egzaminy na kartę rowerową prowadzone są przede wszystkim w szkołach podstawowych. Aby do niego podejść, uczeń musi dostarczyć do sekretariatu szkolnego arkusz zaliczeń wypełniony przez rodzica bądź opiekuna prawnego oraz nauczyciela. Potrzebne będzie też zdjęcie o wymiarach 45mm x 35mm, a do wglądu – legitymacja szkolna.

Nastolatek, który nie wyrobił karty rowerowej w okresie uczęszczania do szkoły podstawowej, musi zgłosić się do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego lub do ośrodka szkolenia kierowców. Egzaminy przeprowadzają także niektóre komisariaty policji. Te same dokumenty trzeba w takim wypadku dostarczyć do wybranej placówki.

Co grozi dziecku za brak karty rowerowej?

Dzieci i młodzież w wieku 10-18 lat, poruszający się po drogach publicznych bez karty rowerowej, narażają się na konsekwencje w przypadku zatrzymania przez policję. Dość często kończy się na pouczeniu. Jednak funkcjonariusze policji mają też uprawnienia do ukarania takiej młodej osoby mandatem w wysokości 200 zł.

Warto przy tym podkreślić, że jeśli sytuacja będzie powtarzała się wielokrotnie, policja może skierować sprawę do sądu rodzinnego. Nagminne łamanie przepisów może wiązać się z nałożeniem grzywny do 1500 zł.

Czy egzamin na kartę rowerową jest trudny?

Egzamin na kartę rowerową składa się z części teoretycznej i praktycznej. Część teoretyczna trwa 35 minut i ma formę testu zamkniętego – 25 pytań z wariantami odpowiedzi A, B i C. Aby zdać tę część egzaminu, wystarczy 20 poprawnych odpowiedzi. Wymagają one oczywiście znajomości zasad ruchu drogowego, jednak ze względu na wiek kursantów, nie są to pytania na poziomie trudności egzaminu na prawo jazdy. Dodatkowo konieczna jest znajomość podstawowych zagadnień z zakresu pierwszej pomocy, wyposażenia roweru czy zachowania wobec pieszych.

Aby dobrze przygotować się do części teoretycznej egzaminu na kartę rowerową, warto skorzystać z materiałów udostępnianych na stronie Policji. Dostępne są także próbne testy online oraz aplikacje pomagające młodzieży przygotować się do testu.

Część praktyczna odbywa się na przygotowanym odpowiednio boisku szkolnym lub w ośrodku. W tym wypadku egzamin jest już bardziej wymagający – trzeba poprawnie wykonać 99% zadań. Jednak nawet dla 10-latka, który zapewne już od kilku lat bez problemu jeździ na rowerze, nie powinny one sprawić większego problemu. Dodatkowo dziecko lub nastolatek musi też wykazać się wiedzą na temat stanu technicznego roweru: hamulców, oświetlenia, umieć ustawić siodełko itp.

Niektóre zadania w części praktycznej egzaminu na kartę rowerową:

 • Wsiąść na rower w ruchu na odcinku 1-3 m;
 • Zatrzymać się przed linią, ponownie ruszyć z miejsca;
 • Skręcić w lewo i w prawo z wyciągniętą ręką;
 • Jechać między dwiema liniami;
 • Jechać między dwiema liniami z jedną ręką na kierownicy;
 • Jechać wzdłuż linii z patrzeniem na przemian w prawo i w lewo oraz w lewo i do tyłu
 • Zatrzymać się w oznaczonym miejscu;
 • Wykonać slalom
 • Zatrzymać się szybko na sygnał gwizdka;
 • Reagować na znaki drogowe.

Jedną z zalet egzaminów na kartę rowerową jest to, że zdecydowana większość dzieci i nastolatków je… zdaje. Naturalność poruszania się na jednośladzie, typowa dla młodych ludzi, znacząco ułatwia im wszelkie zadania z części praktycznej. Wiedza natomiast nie jest trudna do zdobycia – warto, by doświadczony rodzic także w codziennych okolicznościach wyjaśniał dziecku ważne zasady ruchu drogowego.